Służba Liturgiczna

LEKTORZY SENIORZY

Zapraszamy mężczyzn do podjęcia posługi w ramach niedzielnej Eucharystii. Aktualnie taką postawą ubogaca naszą parafię 5 Panów, którzy podejmują posługę podczas Mszy o godz. 10.00 i 14.15. 

 

LEKTORZY

Chłopcy od wieku gimnazjalnego mogą podjąć posługę czytania Słowa Bożego po ukończeniu specjalnego kursu, który co dwa lata ma miejsce w naszej parafii. W zależności od wieku, lektorzy podejmują posługę podczas Mszy niedzielnych i w dni powszednie. Kształtowanie ducha odbywa się poprzez modlitwę i posługę liturgiczną oraz na cotygodniowych spotkaniach o godz. 18.45. Bieżące informacje na stronie: http://slo-wieliczka.blog.pl/

 

MINISTRANCI

Posługę przy Ołtarzu Pańskim moga podjąć chłopcy od trzeciej klasy szkoły podstawowej i strasi. Każdy kandydat na ministranta jest wprowadzany przez około 8 miesięcy w powagę służby przy Ołtarzu i jej obowiązki. Po tym okresie jest włączany do wspólnoty ministrantów, w kórej nadal podejmuje formację zdobywając coraz to nowe umiejętności. Spotkania dla ministrantów mają miejsce w  salce "Meriba" w podziemiach wikarówki, w soboty o godz. 9.00.

 

 

Moderatorem Służby Liturgicznej jest ks. Piotr Burtan

Domowy Kościół

    Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.


   Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami – darami. Są to codzienna modlitwa osobista, codzienna modlitwa małżeńska jako wspólne stawanie przed Panem, codzienna modlitwa rodziny, comiesięczny dialog małżeński, uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu (grupa 4-7 małżeństw), uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych. Nie są one celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków, podejmujących i realizujących poszczególne zobowiązania oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do Chrystusa.

   
Małżeństwa należące do Domowego Kościoła wezwane są do posługi na rzecz własnej rodziny, posługi rozumianej jako budowanie wspólnoty wiary, nadziei i miłości. Wspólnoty, w której świadomość, że wszyscy jej członkowie są dziećmi Jedynego Boga i stąd posiadają swą niepowtarzalność oraz godność, bez względu na wiek i stopień rozwoju. Taka świadomość uzdalnia do wielkodusznej postawy służby na rzecz rodziny i poszczególnych jej członków, a także przyjmowania daru służby od innych. Wtedy wspólnota rodzinna staje się wielką szansą dla wszechstronnego rozwoju człowieka – jego wzrastania w Bogu, poznawania prawdy o sobie samym, uczenia się miłości.


   Małżeństwa, które chcą wstąpić do Domowego Kościoła prosimy o kontakt z ks. Adamem Garlaczem, który jest opiekunem duchowym wspólnoty.

Oaza Młodzieżowa

OAZA

 

   Ruch Światło - Życie ma w naszej parafii ponad czterdziestoletnią historię, podczas kórej wielu Wieliczan zaczerpnęło z tej formy kształtowania swego życia po myśli Jezusa. Dzięki świadectwu wiary wspólnie przeżywanej z rówieśnikami łatwiej można kroczyć po mętnych przestrzeniach współczesności. Rózne są oczywiście ruchy religijne sprzyjające duchowemu rozwojowi. W naszej parafii działa Oaza, do której zapraszamy młodzież od klas gimnazjalnych po ... no właśnie, górnej granicy nie ma. 

   Spotkania ogólne - całej wspólnoty - odywają się w piątki o godz. 18.30 (w salce "Meriba" w podziemiach wikarówki) i przeznaczone są zarówno dla dziewcząt jak i chłopców. W I piątki miesiąca spotykamy się już na Mszy świętej o godz. 18.00, w której uroczystą oprawę wszyscy pragniemy się włączać.

 

Moderatorem, czyli opiekunem duchowym jest ks. Adam Garlacz

Oaza Dzieci Bożych

 

Serdecznie zapraszamy chłopców i dziewczęta ze szkół podstawowych na spotkania Oazy Dzieci Bożych w środy o godz. 17.00 do salki Meriba na plebanii.

 

Opiekunem ODB jest s. Bernadeta Barabasz.

Wspólnota młodzieży niepełnosprawnej

Powstała we wrześniu 2016 roku z inicjatywy rodziców osób niepełnosprawnych. Członkami są osoby w wieku 16-35 lat z różnym stopniem niepełnosprawności. Podstawowym celem WMN jest odnalezienie miejsca w Kościele poprzez wspólne uczestnictwo we Mszy św. i innych uroczystościach oraz integracja niepełnosprawnej młodzieży poprzez wspólne wyjazdy, spotkania z ciekawymi ludzmi, warsztaty i szkolenia usprawniające zajęcia integracyjne dla opiekunów.

 

Spotkania odbywają się w pierwszą sobotę miesiąca o godz.16.00 w sali św. Kingi.

 

Opiekunem duchowym jest ks. Tomasz Bajer

Wolontariusze Światowych Dni Młodzieży

Wolontariat Światowych Dni Młodzieży rozpoczyna spotkania formacyjne przygotowujące do ŚDM Panama 2019. Zaproszenie na te spotkania kierujemy do młodzieży od klasy siódmej bez górnej granicy wiekowej. Wolonatriat ŚDM pragnie zaprosić także wszystkich chętnych, którzy chcą się włączyć w działalność wolontariatu w naszej parafii. Spotkania odbywać się będą w pierwsze wtorki miesiąca o godzinie 19.00 w sali św. Kingi.


Opiekunem grupy jest ks. Piotr Burtan

APOSTOLSTWO MODLITWY

Celem Apostosltwa Modlitwy jest formowanie w szkole Eucharystii chrześcijan, oddanych Sercu Jezusa poprzez codzienne ofiarowanie siebie i modlitwę w intencjach wyznaczanych na każdy miesiąc przez Ojca Świętego.

 

Szczegółowe infromacje pod adresem Apostolstwa Modlitwy w Polsce: http://www.ampolska.co

WSPÓLNOTA RÓŻAŃCOWA

Parafianie stworzyli Róże Różańcowe, których codzienna modlitwa oplata sprawy naszych rodzin, miasta, Ojczyzny i całego Kościoła. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca spotykają się po Mszy świętej o godz. 10.00 na tzw. "zmiankę tajemnic różańcowych". W dni powszednie na rozpoczęcie adoracji o godz. 8.30 podejmowana jest modlitwa różańcowa z rozważaniami przygotowanymi przez Wspólnotę Nieustającego Różańca.

 

Duchowym opiekunem Wspólnot Różańcowych jest ks. Piotr Burtan.

 

Więcej infromacji o duchowości i historii Grup Żywego Różańca można odnaleźć pod adresem: 

http://www.rozaniec.dominikanie.pl/003.html

POMOC CHARYTATYWNA

PARAFIALNY ZESPÓŁ CHARYTATYWNY 

Wolontariusze podejmują bezinteresowną posługę poprzez przeprtowadzanie zbiórek pieniężnych przy kościele w ramach ogłaszanych składek pomocowych, zarówno na cele parafian, jak i potrzeb Kościoła w świecie oraz rozdysponowują zebrane środki wśród potrzebujących. Od wielu już lat wolontariuszami zespołu kieruje Pani Maria Kmiecik i do niej należy zgłaszać chęć współpracy w dziele niesienia pomocy potrzebującym w ramach zorganizowanych działań. 

 

 

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS

Parafialny Zespół Caritas  zlokalizowany jest w gabinecie Poradni Życia Rodzinnego (obok sali św. Kingi - nad garażami). Pośredniczy on w pozyskiwaniu pomocy poprzez Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Parafianie o udokumentowanej trudnej sytuacji życiowej mogą zgłosić się do punktu celem zaczerpnięcia owej pomocy.


Osobą kierującą oddziałem Caritas jest s. Hiacynta, która dyżuruje w punkcie Caritas we wtorki w godz. 11.00 - 12.00 i środy w godz. 14.00 - 15.00. Należy wówczas dzwonić pod numer tel.: 696101482.

PRZYGOTOWANIE DO MAŁŻEŃSTWA

KURSY PRZEDMAŁŻEŃSKIE


Przy naszej parafii organizowane są kursy przedmałżeńskie w drugie weekendy miesiąca. Ponieważ kursy są organizowane przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin naszej Archidiecezji zapisów należy dokonywać telefonicznie pod numerem: 12 628-81-49 (50). Kursy odbywają się w sali św. Kingi (nad parafialnymi garażami) w godz. od 9.00 do ok.15.00.

Z ramienia parafii kursy koordynuje ks. Piotr Burtan.

 

Więcej infromacji pod dresem Wydziału Duszpasterstwa Rodzin: 

http://www.diecezja.pl/narzeczeni/kursy-przedmalzenskie/katechezy-dwudniowe.html

 

PORADNIA ŻYCIA RODZINNEGO

Dyżur doradcy Pani Katarzyny Piwowarczyk odbywa się w czwartki od godz. 17.00 do 18.00 w gabinecie obok sali św. Kingi.

CHÓR KAMERALNY MARANA THA

Śpiew odgrywa ważną rolę w celebracji liturgicznej dlatego potrzeba, aby był odpowiednio przygotowany i poprowadzony. Od wieków dla tego celu powoływano do istnienia chóry parafialne. Na chwilę obecną w naszej parafii działa Schola, która animuje śpiew podczas niedzielnych Mszy świętych o godz. 8.30. Repertuar muzyczny opiera się często o wielogłosowe opracowania oraz chorał gregoriański. Chór prowadzi Pan Piotr Windak, student krakowskiej Akademii Muzycznej. Próby odywają się piątki o godz. 19.00 i w niedzielę o godz. 7.45.

KLEMENCIAKI

Schola działająca przy parafii nieprzerwanie od 2005 roku pod dyrekcją Pani Agnieszki Korczyńskiej, nauczyciela Szkoły Muzycznej I stopnia oraz Szkoły Podstawowej w Wieliczce, gromadzi dzieci, młodzież i dorosłych od szóstego roku życia wzwyż. Animując śpiewem niedzielne Msze święte o godz. 11.30 zachęca do uczestnictwa w Eucharystii ogromne rzesze dzieci i ich rodziny. Klemenciaki uświetniają także różne nabożeństwa, śluby, pomagają dziociom ze SP nr 2 w śpiewie podczas I Komunii Świętej. Biorą udział w przeglądach i konkursach o tematyce religijnej. Koncertowali we Włoszech, w Paryżu, w Krakowie, Gdowie, Chełmku i Nowym Targu. Z powodzeniem współtworzą koncerty grupujące wszystkie chóry wielickie. Dla wielu dzieci uczestnictwo w scholi to początek przygody z muzyką, którą kontunuują w szkołach muzycznych rozwijając odkryty tutaj talent. Próby odbywają się w soboty i niedziele o godz. 10.00 w sali św. Kingi.

 

Więcej informacji oraz galerie foto i audio znajdziemy na stronie: http://www.klemenciaki.pl


Duchową opiekę nad scholą prowadzi ks. Adam Garlacz

KOŁO SENIORA

Koło Seniora, to wspólonta ludzi młodych duchem a ciałem "w trzecim wieku", którzy chcą przerwać monotonię codzienności na starość, w okresie wdowieństwa, czy też szukają odskoczni od tego, co proponuje świat. Comiesięczne spotkania odbywają się przy symbolicznej kawie i drożdżówce, co tworzy rodzinny klimat wspólnego stołu. Oprócz czasu na pogawędkę jest czas na zaczerpnięcie z ciekawego programu filmowego (często nie emitowanego w polskiej telewizji). W okresie wiosennym i wczesną jesienią organizowane są wspólne wyjazdy, podczas których nie brakuje okazji do spotkania z człowiekiem i Panem Bogiem w ciekawych zakątkach Polski południowej. 

 

Spotkania odbywają się w drugie środy miesiąca (poza wakacjami) w sali św. Kingi (nad parafialnymi garażami) w godz. 16.00 - 18.00, a organizatorami są małżonkowie: Romana i Władysław Radlińscy.                 

        

Ze strony duszpasterzy w spotkaniach uczestniczy ks. proboszcz Andrzej Kamiński.